7% wzrost eksportu

Finanse

Jak podaje minister gospodarki Janusz Piechociński w pierwszym półroczu tego roku zanotowano 7% wzrost eksportu. Eksport do Chin zwiększył się o 30%, a do innych krajów wschodnich o 20%.


Komentując te wyniki minister powiedział: „To pokazuje wyraźnie, że polska gospodarka po 2009 roku, natrafiając na określone kłopoty w eksporcie do państw Unii Europejskiej, przekierowuje swój potencjał do nowych krajów”.
Piechociński wyliczał zalety eksportu na Wschód, mówił m.in. o umiędzynaradawianiu polskiej gospodarki, wzmacnianiu jej pozycji, ochronie miejsc pracy. Szef resortu gospodarki dodał, że w najbliższym czasie planowane jest również zwiększenie promocji polskich przedsiębiorców na rynkach eksportowych. Według Piechocińskiego bardzo prawdopodobny jest scenariusz by do 2015 r. potroić wymianę handlową z krajami wschodnimi.