Fundusze parasolowe

Fundusze

Fundusz parasolowy jest to produkt stosunkowo młody. Fachowo określa się go mianem umbrella fund. W Polsce pojawił się w 2004 roku. W ostatnich latach stał się on popularną formą inwestowania. Jest skierowany do inwestorów, którzy na bieżąco śledzą sytuacje na rynkach finansowych. Konstrukcja produktu pozwala na swobodny przepływ środków pomiędzy subfunduszami, które działają w ramach jednego funduszu. Dzięki temu można na bieżąco reagować na zmiany zachodzące na rynku.


W ramach jednego funduszu parasolowego może funkcjonować dowolna liczba subfunduszy o różnych profilach. Fundusz ten pozwala na aktywne kształtowanie portfela inwestycyjnego i dywersyfikację ryzyka. W skład parasola wchodzą subfundusze: akcji, obligacji, rynku pieniężnego, mieszane.

Największą zaletą funduszu parasolowego jest możliwość przenoszenia środków z jednego subfunduszu do drugiego, nie płacąc podatku od dochodów kapitałowych. Wspomniana cecha odróżnia fundusz parasolowy od zwykłych funduszy inwestycyjnych. Należy również zaznaczyć, że fundusz parasolowy pozwala odroczyć podatek w czasie, który jest naliczany przy wycofaniu środków z funduszu. Zaletą naliczania podatku na koniec inwestycji jest fakt, iż podstawa opiera się na ostatecznym wyniku inwestycji, czyli uwzględnia odnotowane straty. Optymalizacja podatkowa to największa zaleta funduszy parasolowych.