Komisja Europejska przyczyni się do wzrostu cen za prąd

Pieniądze

Komisja Europejska stwierdziła, że ceny pozwoleń na emisje CO2 są zbyt niskie, co nie motywuje ludzi do przekierowania na inne technologie. W konsekwencji Parlament Europejski chcąc podwyższyć ceny, opowiedział się za odwołaniem aż 900 mln pozwoleń na emisję CO2.
W kwietniu Parlament nie zgodził się na wycofanie pozwoleń, jednak Komisja Europejska walczyła aż do osiągnięcia sukcesu.


Podaż na pozwolenia była zbyt wielka, co spowalniało wzrost gospodarczy oraz ograniczało produkcję. Świeżo wprowadzone zasady umożliwią Komisji Europejskiej opóźnienie sprzedaży części praw do emisji dwutlenku węgla. Dla Polski jest to niekorzystna sytuacja, przynajmniej w krótkim okresie, ponieważ nasz przemysł oparty jest głównie na węglu. Tutaj pojawia się kolejny problem. Wielu ludzi nie stać na zmianę technologii. Poseł Bogusław Liberadzki twierdzi, że decyzja ta może wpłynąć na wzrost cen energii w Polsce. Poseł twierdzi, że jest to kolejna próba administracyjnego sterowania systemem, który miał być początkowo oparty o reguły rynkowe.