Kwota wolna od podatku, nowe rozwiązanie rządu dla rodzin

Podatki

Kwota wolna od podatku, uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie to ustanowienie nowej ulgi dla dzieci która chce do końca tej kadencji sejmu wprowadzić prezydent Bronisław Komorowski. Będzie to sposób na zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka, w myśl zasady, że im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota będzie wyższa jest jednym z elementów prezydenckiego programu polityki rodzinnej “Dobry Klimat dla Rodziny”. Dodatkowo w ramach programu Chce wprowadzić kilka zmian.


„Z punktu widzenia priorytetów prezydenta najważniejsze to: wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do końca kadencji tego Sejmu; po drugie wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin i upowszechnianie takich kart w gminach i województwach; po trzecie wykorzystanie środków europejskich na rzecz tworzenia instytucji, usług dla rodzin, poprawy ich sytuacji mieszkaniowej oraz większa elastyczność organizacji czasu pracy sprzyjająca rodzicom” – powiedziała PAP i IAR Irena Wóycicka.