Potrzebny węgiel, dla czego nie z polski?

Gospodarka

Na zlecenie Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej opracowano prognozę krajowego zapotrzebowania na surowce energetyczne do 2050 roku. Uzyskano trzy wyniki prognoz które zgodnie głoszą że potrzebujemy złóż surowców w tym węgla przede wszystkim jako paliwa lecz niestety nie będzie on z polski. 


Potrzebujemy zainwestowania w nowe kopalnie i środki do wydobycia węgla brunatnego i kamiennego by w 2050 roku zużywać ok. 60 mln ton węgla brunatnego i 50 mln ton węgla kamiennego wydobytego w polskich kopalniach.

Lecz niestety Wydobycie węgla w UE świadczy o tym że inwestycja w Polskie złoża nie jest w planach bo w UE w roku 2012 wyniosło poniżej 130 mln ton. Z kolei import węgla do krajów UE w 2012 roku wyniósł 212 mln ton. Producenci węgla energetycznego w Polsce są w tarapatach. Tną koszty, ograniczają inwestycje. I na razie nic nie wskazuje, by ta sytuacja mogła się zmienić.