Problemy Boegl&Krysl

Pozostałe

Bliska likwidacji jest spółka Boegl&Krysl, która domknęła budowę autostrady A2 pod Warszawą. Niemiecko-czeski koncern przed Euro 2012 przy współpracy z Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi odpowiedzialny był za budowę odcinka C autostrady A2 między Warszawą i Łodzią.


Kiedy Dolnośląskie Surowce Skalne upadły, Boegl&Krysl samodzielnie dokończył budowę. Kolejnym celem spółki było, po upadku firmy Poldim, dokończenie odcinka A1 Sójki-Kotliska, co spowodowało, że firma nie zdążyła zbudować dróg dojazdowych do A2. Inwestor, czyli GDDKiA nie wyraził zgody na przedłużenie terminy i naliczył spółce kary umowne. Sytuacja zaistniała na A2 grozi likwidacją Boegl&Krysl.