Sankcja za przekroczenie długu publicznego pozostanie niezmieniona

Fundusze

Sankcja za przekroczenie progu długu publicznego pozostanie niezmieniona – tak zdecydowało Ministerstwo Finansów.  Resort finansów planuje jednak wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, limitującej wydatki publiczne. Reguła ta a się opierać na średniookresowej dynamice PKB.


Ministerstwo uzasadnia, że wprowadzenie sankcji za przekroczenie progu długu  55 proc. i 60 proc. PKB nie jest konieczne, ponieważ w tzw.  stabilizującej regule wydatków zostały już zawarte nowe sankcje za przekroczenie tego progu. Dodatkową zmianą będzie fakt, że sankcje obejmować będą cały sektor finansowy, a nie jak dotychczas tylko budżet państwa. Ponadto  rynek finansowy, jak twierdzą ekonomiści, mógłby negatywnie i niekorzystnie zareagować na zmianę sankcji za przekroczenie progów.